O FIRMIE
OFERTA
CENY
KONTAKT
 
 


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROWADZENIE PEŁNEJ RACHUNKOWOŚCI
OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA FIRMY
ANALIZY FINANSOWE I REJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI


W tym dziale znajdą Państwo bieżące informacjie o składkach ZUS i innych ważnych obwieszczeniach Prawnych
czytaj więcej
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Oferujemy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w zakresie:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty)

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym
  i rachunkowym

 • prowadzenie wymaganej ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego
  i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegaj‘cych tym obowiązkom

 • sporz‘dzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)

 • konsultacje podatkowe i rachunkowe

 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
Copyright by Poniatowscy AD 2004 - 2016