O FIRMIE
OFERTA
CENY
KONTAKT
 
 


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROWADZENIE PEŁNEJ RACHUNKOWOŚCI
OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA FIRMY
ANALIZY FINANSOWE I REJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI


W tym dziale znajdą Państwo bieżące informacjie o składkach ZUS i innych ważnych obwieszczeniach Prawnych
czytaj więcej
OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA FIRMY

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, obejmuj‘ce m.in.:
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie
  umowy o pracę

 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
  zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek
  na ten podatek

 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporz‘dzanie stosownych deklaracji i
  przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich
  przelewów tych składek

 • sporz‘dzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  - zestawienia dotycz‘cego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
Copyright by Poniatowscy AD 2004 - 2016