O FIRMIE
OFERTA
CENY
KONTAKT
 
 


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
PROWADZENIE PEŁNEJ RACHUNKOWOŚCI
OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA FIRMY
ANALIZY FINANSOWE I REJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI


W tym dziale znajdą Państwo bieżące informacjie o składkach ZUS i innych ważnych obwieszczeniach Prawnych
czytaj więcej
PROWADZENIE PEŁNEJ RACHUNKOWOŚCI

Oferujemy prowadzenie pełnej rachunkowości (bilansowej i podatkowej) w zakresie:
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont

 • wyprowadzanie zaległości księgowych

 • bież‘ce ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2)
  i podatku od towarów i usług (VAT-7)

 • sporz‘dzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych

 • okresowe sporz‘dzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urz‘d Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski

 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz
  z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania
  o wysokości osi‘gniętego rocznego dochodu (CIT-8)
Copyright by Poniatowscy AD 2004 - 2016